Omgeving

Leeuwergem is een dorp, gelegen in de Denderstreek en een deelgemeente van de stad Zottegem. Het is vooral bekend om de nabijheid van het Kasteel van Leeuwergem.

Nabij ‘t Landhuys van Leeuwergem, ligt het bos van Leeuwergem, waar men een aangename wandeling kan maken.

De Sint-Amanduskerk werd in 1834 grondig verbouwd. Het koor geeft vermoedelijk nog min of meer de romaanse plattegrond aan van de oorspronkelijke kerk, maar tijdens de 17e eeuw werd dit drastisch aangepast. Binnen dateert het orgel uit 1850. Het werd door Verhasselt gemaakt. De orgelkast is het werk van H. De Bodt. Het schilderij "De Marteldood van de Heilige Ursula" is een voorbeeld van de Vlaamse School uit de 16de eeuw. "De Heilige Barbara" werd door Jan Van Cleef gemaakt in de 17de eeuw. Het is afkomstig uit het Sint-Barbaraklooster te Gent.


Het omwalde Kasteel van Leeuwergem bevindt zich nabij het dorpscentrum, maar staat op het grondgebied van het naburige Elene.

De roepsteen is een grote, hoge steen die vroeger gebruikt werd om berichten aan de bevolking mede te delen. De roepsteen lag meestal aan de ingang van de dorpskerk. De veldwachter, de stadsomroeper, de belleman of een gemeentebode klom na de hoogmis op zondag op de roepsteen en las de berichten aan de bevolking voor. Met de opkomst van de krant in de 20e eeuw is het gebruik van de roepsteen verloren gegaan.

De Duivelsvoetstap: Duivelsvoetstap, een steen van een bruggetje tussen Leeuwergem en Grotenberge: Sommigen menen in de steen een enorme voetafdruk te zien, vandaar Duivelvoetstap.